Rekruttering

Vi bistår med å finne de best egnede kandidatene for ansettelse hos våre kunder gjennom aktive søk.

  • Vi kontakter potensielle kandidater via Linkedin og store CV-databaser.
  • Vi deltar på Meetups og arrangementer for å knytte kontakter med programvareutviklere.
  • Vi saumfarer diskusjonsforum og sosiale nettsteder for programvareutviklere for å identifisere og kontakte talenter.
  • Vi ber om anbefalinger fra fagpersoner vi er i kontakt med.
  • Vi benytter sosiale medier aktivt både ved å publisere eget innhold, søke etter kandidater og kommunisere med potensielle kandidater.

Vi kan benytte personlighetstester for å kvalifisere aktuelle kandidater. Vi benytter rekrutteringsverktøy fra Recman for å holde orden på våre kandidater og for å ivareta GDPR-kravene.

Bruk av sosiale medier blir stadig mer viktig for å gjøre en god jobb med rekruttering. Her er resultatene fra en undersøkelse fra Ipsos som viser hvor mange som bruker de mest populære sosiale mediene i Norge:

Kilde: https://www.ipsos.com/nb-no/ipsos-some-tracker-q318

>