Bevaring

Å miste dyktige ansatte kan innebære store økonomiske tap i form av redusert produktivitet og kostnader til rekruttering og opplæring av nye medarbeidere. Undersøkelser viser at å miste en ansatt kan koste fra 16 % – 213 % av den ansattes brutto årslønn. Spesielt tap av ledere og fagspesialister er ekstra kostbart for bedriftene. Undersøkelser viser også at gode onboardingsprosesser og god personalledelse kan bidra til at de ansatte trives bedre på jobb og blir lengre i sine stillinger. Spesielt er det viktig at de ansatte føler seg verdsatt på jobb. I følge en undersøkelse er det hovedårsaken til 69% av oppsigelsene fra arbeidstakers side.

For å hjelpe våre kunder å beholde sine ansatte lenger tilbyr vi både bistand med onboarding av nye medarbeidere samt kurs i hvordan man oppnår at de ansatte føler seg verdsatt på jobb. Kurset tilbyr vi i samarbeid med Anita Fevang, som er sosiolog, lektor og cand. polit, samt leder av den ideelle organisasjonen «Jobbmotivert». Hun har i samarbeid med Dr. White og Appreciation at Work oversatt en bok, tester og kursmateriell til norsk. I forbindelse med dette kurset gjennomfører vi tester av de ansattes trivsel både før og etter kurset for å måle resultatet av kurset.

>