Bemanning

I noen tilfeller kan det være mer gunstig for våre kunder å leie inn personell midlertidig i stedet for å ansette de fast. Det kan være behov for ekstra personell til et avgrenset prosjekt. Vi kan hjelpe våre kunder med midlertidig arbeidskraft ved å ansette godt kvalifiserte kandidater i vårt selskap og leie de ut på timebasis.

Dette reduserer risikoen for å ha overbemanning og kan bidra til å øke lønnsomheten for våre kunder. Forøvrig jobber vi på samme måte for å finne kandidater til bemanning som ved rekruttering til fast ansettelse hos våre kunder. Se vår side om rekruttering for informasjon om hvordan vi jobber for å finne de beste kandidatene.

>