Bemanning

I mange tilfeller kan det være mer gunstig for våre kunder å leie inn personell midlertidig i stedet for å ansette de fast. Det kan være fabrikker med store svingninger i etterspørselen, sesongavhengige bransjer som turisme, restaurant og matproduksjon. Det kan også være bedrifter med mye prosjektbasert virksomhet, hvor bemanningsbehovet varierer etter hvilke prosjekter som pågår. Vi kan hjelpe våre kunder med midlertidig arbeidskraft ved å ansette godt kvalifiserte kandidater i vårt selskap og leie de ut på timebasis hvor leieavtalen kan sies opp med kort frist.

Dette reduserer risikoen for å ha periodisk overbemanning og kan bidra til å øke lønnsomheten for våre kunder. Midlertidig innleie kan også benyttes som et forstadium til fast ansettelse, hvor man får testet ut kandidaten i lengre tid før man forplikter seg til en ansettelse.

Vi benytter samme prosess for å finne best mulig kandidater til utleie som ved rekruttering til faste stillinger. Så alle fordelene nevnt under rekruttering gjelder også for bemanning.